Kulüp Üyeliği

Kulüp Üyeliği

  • Hits: 1177

Adaletspor Kulübü

Asli Üyelik Koşulları ve Sınırlama

Derneğe asli üye olabilmek için aşağıdaki koşullar aranır:

1-) Dernek kurmak ve derneklere üye olmak hakkına sahip bulunmak,
2-) Yurt içinde rakip sayılabilecek bir başka spor kulübünde üye, lisanslı sporcu ya da görevli olmamak,
3-) Sicil Kurulunca asli üyeliğine karar verilmiş olmak,

Asli Üyeliğe Kabul İşlemi

1-) Basılı başvuru dilekçesini doldurmak ( Üyelik başvuru dilekçesini indirmek için tıklayın! )
2-) Doğruluğunu imzası ile belirtmek
3-) Kaydı açık en az beş yıllık iki asli üye tarafından başvurusu desteklenmiş olmak,
4-) Yeteri kadar fotoğraf vermek zorundadırlar.

- Yönetim Kurulunca, başvuran kişinin basılı başvuru dilekçesi Dernek Merkezinde özel yerde yedi gün süre ile asılı bırakılır.
- Asli üyeler aday hakkındaki itirazlarını yazılı olarak Sicil Kuruluna bildirirler.
- Her dönem sonunda, o dönemde yapılan başvurular Yönetim Kurulunca en geç 15 gün içinde Sicil Kuruluna verilir.
- Sicil Kurulunun asli üyeliğe kabul karar ve işlemi başvuran kişinin giriş ödentisi ile yıllık ödentinin tümünü ödemesi halinde tamamlanır ve yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir.
- Üyelik için başvuran aday, üyeliğe hangi ayda kabul edilmiş olursa olsun o yıla ilişkin yıllık ödentiyi tam olarak öder.

Üye Giriş Ücreti

Üyelik giriş ücreti 2019 sonuna kadar ...... TL olarak belirlenmiştir.

Üyelik Aidatı

2019 yılı yıllık üyelik aidatı : .... TL